matstrupen info

Publicerat 8 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

GOD MIDDAG LÄSER OM MATSTRUPEN

 

 

Inflammation i matstrupen

Om man har långvariga refluxbesvär kan man drabbas av inflammation i matstrupen. Det kan leda till en bestående skada, som ibland kan göra att man får svårt att svälja mat. Inflammationen kan även orsakas av till exempel infektion, allergi, vissa läkemedel och gifter som till exempel lut eller syra som man har råkat svälja. Dessutom kan inflammationen orsakas av att man har svalt ner en alltför stor matbit som har haft svårt att passera genom matstrupen och magmunnen.

Refluxbesvär kan vara ärftligt

Refluxbesvär och bråck i diafragman kan vara ärftligt.  Halsbränna är ett vanligt  besvär och omkring en femtedel av befolkningen i Sverige har återkommande besvär som periodvis kräver medicinering och ungefär var tionde svensk har besvär varje dag. Det är ovanligt att man behöver få behandling under en lång tid när man har halsbränna. Man kan få halsbränna i alla åldrar

Långvarig reflux kan öka cancerrisken

Även om cancer i matstrupen är ovanligt så finns en liten ökad risk för det om man har haft magsaftsreflux under flera år.  En liten ökad risk för cancer gäller även för en del personer som har så kallad Barretts esofagus. Det innebär att man har en typ av slemhinna i matstrupen som vanligtvis inte brukar finnas där. Undersökning med gastroskopi visar om man har Barretts esofagus. Har man Barretts esofagus får man gå på regelbundna kontroller för att tidigt hitta eventuella cellförändringar.

 

Symtom och diagnos

Vanliga besvär när man har magsaftsreflux är

 • halsbränna eller bröstbränna
 • sura uppstötningar
 • ont i maggropen, det vill säga mitt i övre delen av magen.

Det kallas ofta halsbränna, men bränningskänslan sitter egentligen bakom bröstbenet och strålar bakåt mot bröstryggen. Därför är bröstbränna ett uttryck som bättre beskriver vad det handlar om.

Refluxsjukdomen förändras inte för de allra flesta under åren. Det är ovanligt att den försvinner helt eller att den går över i någon allvarligare form. Många lär sig att leva med besvären och undviker sådant som ger besvär. Det gör att det inte alltid behövs någon kontinuerlig läkemedelsbehandling.

Andra symtom

Om man har magsaftsreflux kan man även:

 • få svårt att svälja
 • hosta på natten
 • slem i luftrör och hals
 • astmaliknande symtom
 • ont i halsgropen
 • långdragen heshet
 • få skador i munnen på slemhinnor

Andra sjukdomar kan orsaka refluxbesvär

Ibland är det en annan sjukdom som ligger bakom besvären med reflux. Symtom som kan vara tecken på annan sjukdom är att

 • få refluxbesvär om man är äldre än 45 år och inte har haft det tidigare
 • man har svårt att svälja eller att maten fastnar när man sväljer, särskilt om besvären är nya
 • man går ner i vikt
 • besvären inte minskar av den behandling som man har fått.

Att ha svårt att svälja kan vara tecken på att det har blivit en förträngning av matstrupen. Förträngningen kan uppstå på grund av en inflammation som har läkt med så kallad ärrskrumpning.  Som kan uppstå om det finns flera ärr på samma nivå i matstrupen. Man bör alltid kontakta en vårdcentral om man har svårt att svälja.

Besvären kan också vara tecken på en elakartad tumör i matstrupe eller magsäck.

Svåra nattliga besvär kan leda till inflammation i matstrupen

Om man har mycket reflux dagtid eller om man har reflux även nattetid är risken större för att få inflammation i matstrupen.  Det beror på att syran då finns kvar under längre tid i matstrupen än under dagen.

När man har haft en svår inflammation i matstrupen behövs ofta en ny undersökning för att kontrollera att skadan har läkt.  Det är den behandlande läkaren som avgör om, hur och när man ska undersökas.

Läkare på vårdcentralen behandlar

Eller om man hamnar på akuten för maten fastnat i halsen via ambulans eller färdtjänten/sjukresan. 

Om man behöver utredas ytterligare sker det i första hand med gastroskopi. Det sker oftast vid en speciell mottagning som man får en remiss  till. Om man inte blir bra av behandlingen eller om det finns något annat skäl kan läkaren skriva remiss till en gastroenterolog, som är specialist på sjukdomar i mage och tarm.

Gastroskopi

Om man har refluxbesvär som behöver utredas blir man i första hand undersökt med gastroskopi. En läkare för då ner en slang med kamera i änden genom munnen för att på det sättet kunna undersöka matstrupe, magsäck och tolvfingertarm.

Med hjälp av gastroskopet kan den som gör undersökningen även ta provbitar från slemhinnorna, som granskas i mikroskop för att se om man till exempel har magsårsbakterier i magsäcken eller cellförändringar. Genom ett instrument som förs ner genom gastroskopet kan läkaren eller sjuksköterskan också mäta om magsäcksslemhinnan bildar saltsyra eller inte.

 

Efter undersökningarna

Man ska få reda på vem man ska kontakta, och när, för att ta del av svaren efter undersökningarna. Man ska också få reda på vart man ska vända sig om man blir sämre.

Vård och behandling

Det allra vanligaste är att man får refluxbesvär vid enstaka tillfällen och att besvären är lindriga.

Om man har tillfälliga besvär som inte är svåra bör man tänka efter om man har ätit eller druckit något som kan ha utlöst besvären. Det kan till exempel vara fet mat, alkohol eller kaffe. Det kan räcka med att undvika något av detta för att man ska bli besvärsfri igen. Om man tar läkemedel, även receptfria, och har refluxbesvär bör man rådgöra med apotekspersonal eller sin läkare.

Om man har magsaftsreflux under en längre tid innebär det en ökad risk för inflammation i matstrupen. Inflammationen läker sällan av sig själv. Den måste behandlas för att man inte ska få problem i form av sårläkning med ärr i framtiden. Ärr kan medföra att man får svårt att svälja.

Undvika det som ger besvär

Utöver att gå ned i vikt finns det inte så mycket vetenskapligt stöd för att ändrad livsstil minskar besvären. Har man lindriga besvär kan det ibland hjälpa om man

 • höjer huvudändan på sängen cirka 15 centimeter och ligger på den vänstra sidan, så att maginnehållet inte kan komma upp i matstrupen lika lätt
 • undviker fet mat, kaffe, alkohol och nikotin  
 • inte äter sent på kvällen
 • undviker arbetsställning i framåtböjt läge.

Vissa läkemedel kan förvärra besvären, framför allt smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel, så kallade NSAID.   NSAID finns i både receptfria läkemedel, som till exempel Treo och Ipren, och i receptbelagda läkemedel, som till exempel Voltaren och Diklofenak.  Man bör rådgöra med sin läkare eller apotekspersonalen om man har magsaftsreflux och ska börja använda ett nytt läkemedel.

Tre olika läkemedelsbehandlingar

Om man har svåra refluxbesvär kan man behöva behandling med läkemedel. Det finns tre olika typer av läkemedel mot magsaftsreflux:

 • Så kallade antacida som neutraliserar magsyran.
 • Läkemedel som innehåller alginsyra som bildar ett skyddande lager i magsäcken, och som hindrar reflux till matstrupen.
 • Histamin-2-blockerare och protonpumpshämmare minskar bildningen av saltsyra i magsäcken.

Besvären avgör vilket läkemedel man får

Om man inte har inflammation i matstrupen bestäms behandlingen av hur stora refluxbesvär man har. Om man har tillfälliga besvär kan antacida räcka för att man ska bli besvärsfri. En fördel med antacida är att de verkar omedelbart, och gör att man mår bättre på en gång. De är därför lämpliga för att snabbt lindra refluxsymtom.

Protonpumpshämmare är de effektivaste läkemedlen om man har svåra refluxbesvär. Därefter följer histamin-2-blockerare, antacida och alginsyra.

Om man inte har inflammation i matstrupen och blivit besvärsfri av histamin-2-blockerare eller protonpumpshämmare räcker det ibland att använda dem bara då besvären kommer. Är man besvärsfri behövs oftast inga läkemedel om man inte har fått något annat besked av läkaren.

Om matstrupen är inflammerad behövs oftast protonpumpshämmare under två till fyra veckor, ibland längre tid, för att inflammationen ska läka. Man ska fortsätta behandlingen även om besvären försvinner redan efter några dagar. I allmänhet får man ta protonpumpshämmare tills en kontroll med gastroskopi visat att inflammationen har läkt. Har man en svårare inflammation kan man behöva behandlas med protonpumpshämmare hela livet.

Antacida

Läkemedel som neutraliserar syran heter antacida.  Samarin är ett exempel på antacida som innehåller bikarbonat. Bikarbonat ger en tillfällig lindring av symtomen, men tas också upp i blodet och kan påverka ph-värdet i kroppen om man använder medlen ofta. Därför bör man inte använda antacida med bikarbonat oftare än ett par gånger per dygn, och inte under längre tid än två veckor.

Har man besvär ofta ska man i första hand välja så kallat buffrande antacida framför antacida med bikarbonat. Att det är buffrande betyder att läkemedlen inte höjer pH-värdet i magsäcken för mycket och att de inte tas upp i blodet. Det gör att det går bra att ta dem upp till 10-15 gånger per dygn. Men behöver man ta läkemedel så ofta är det bättre att ta protonpumpshämmare eller histamin-2-blockerare.

Alginsyra

Alginsyra bildar en slags geléartad massa som lägger sig överst i magsäcken. Den gör att maginnehållet inte så lätt stiger upp i matstrupen. Medicinen minskar på så sätt risken för reflux. Effekten sitter i under cirka tre timmar. Alginsyra tas inte upp från tarmen utan lämnar kroppen med avföringen. Alginsyra finns i läkemedlen Galieve och Gaviscon. Båda två finns att köpa receptfritt.

Man kan kombinera alginsyra med antacida. Alginsyra behöver saltsyra för att göra nytta. Därför är det viktigt att man tar alginsyra först, ungefär en halvtimme före man tar antacida.

Histamin-2-blockerare

Histamin-2-blockerare, så kallade H2-blockerare, är en typ av läkemedel som blockerar nerven till de celler som producerar saltsyra i magsäcken. På det sättet minskar utsöndringen av saltsyra.

Histamin-2-blockerare får sin maximala effekt lite snabbare än protonpumpshämmare, men är inte lika effektiva. Vid val av dessa läkemedel är det alltså viktigt att göra en värdering av vad som är viktigast – snabbhet eller effektivitet. Histamin-2-blockerare går att kombinera med antacida.

Det finns receptfria läkemedel för behandling av refluxbesvär. Exempel på histamin-2-blockerare är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet ranitidin, till exempel Ranitidin och Zantac, eller läkemedel som innehåller det verksamma ämnet famotidin, till exempel Pepcid.

En del histamin-2-blockerare finns som brustablett. Maximal effekt kommer efter en till tre timmar och sitter i under cirka tolv timmar.

Det finns kombination av histamin-2-blockerare och antacida vilket kan användas om man önskar snabbare effekt. Ett exempel på det är Pepcid Duo.

Protonpumpshämmare

Protonpumpshämmare minskar saltsyraproduktionen kraftigare än histamin-2-blockerare. Det är ingen stor skillnad i effekt mellan de olika protonpumpshämmarna vid behandling av refluxbesvär. Exempel på protonpumpshämmare är läkemedel som innehåller det verksamma ämnet omeprazol, till exempel Omeprazol och Losec, eller ämnet pantoprazol, till exempel Pantoprazol och Pantoloc. Ett annat namn för protonpumpshämmare är förkortningen PPI.

En del protonpumpshämmare kan köpas receptfritt i mindre förpackningar. Om man har regelbundet behov av protonpumpshämmare blir det billigare per tablett om man får recept av sin läkare på större förpackningar.

För att få bästa effekten av protonpumpshämmare ska man ta dem en halvtimme före dagens första måltid, oavsett när på dygnet besvären är som störst. Det tar en till tre timmar innan läkemedlet börjar verka, och några dagar innan man får full effekt.

Vill man ha snabbare effekt är därför antacida bättre. Om man vill ta antacida samtidigt för att snabbare minska besvären så går det bra.

Oftast protonpumpshämmare vid svåra besvär

Om man har lindriga och måttliga besvär räcker det vanligtvis med att ta histamin-2-blockerare och antacida för att bli besvärsfri. Behandlingen beror på hur mycket besvär man har. Därför bör man själv vara delaktig i behandlingen.

När man har svåra refluxbesvär skriver läkaren oftast ut ett recept på protonpumpshämmare. Besvären minskar eller försvinner oftast på några dagar. Om man har mycket svåra besvär kan man behöva regelbunden behandling under längre tid. När besvären väl är borta kan man använda protonpumpshämmare vid behov. Man behöver i allmänhet inte ta dem regelbundet. Det är bra att samråda med läkaren om hur ofta man ska ta medicinen.

Om man har typiska refluxbesvär som inte lindras av protonpumpshämmare och histamin-2-blockerare kan det bero på att gallsalter från gallgångarna backar upp ända till matstrupen, men det är ovanligt. Antacida brukar då hjälpa. Om man har refluxbesvär som inte lindras av protonpumpshämmare eller histamin-2-blockerare ska man rådgöra med sin läkare.

Högre dos vid svår inflammation i matstrupen

Om man får en svår inflammation i matstrupen kan man behöva höga doser av protonpumpshämmare.  Refluxbesvär lindras oftast av protonpumpshämmare och får man ingen effekt bör man utredas vidare, till exempel med så kallad 24-timmars pH-mätning. Besvären kan till exempel bero på funktionell dyspepsi och där har syradämpande medel ingen effekt.

Risker med behandlingen

Det finns inga stora nackdelar med att använda läkemedel mot magsaftsreflux.

Tar man histamin-2-blockerare och protonpumpshämmare under två veckor eller längre kan man ibland få en så kallad rekyleffekt. Det innebär att man får ökad produktion av saltsyra och mer symtom när man slutar att ta läkemedlet. Om man råkar ut för rekyleffekt kan man behöva ta halva dosen varje dag eller samma dos varannan dag under ett par veckor innan man kan sluta med läkemedel. Man bör rådgöra med sin läkare om hur man ska göra.

Risk för att besvären kommer tillbaka

Risken är stor att refluxbesvären kommer tillbaka trots att man har fått behandling med läkemedel. Då ska man undvika att äta eller dricka sådant som brukar förvärra besvären. Det är bra att äta regelbundet. Man ska också börja med läkemedel som man använt tidigare och som brukar hjälpa. Det kan räcka med behandling någon eller några dagar för att man sedan ska klara sig utan mediciner.

Om man har haft inflammation i matstrupen krävs ibland regelbunden behandling med protonpumpshämmare.

TILL MEJ SA LÄKAREN ATT JAG SK TA LANZO VARJE DAG LIVET UT.  Samt att sist jag var på Gastronomi så fick dom avbryta det gick inte att komma ner i halsen. Jag ska ju komma tillbaka om cirka tre veckor sa läkaren. Men vi får se sist tog det flera månader innan jag fick komma tillbaka. 

Ja nu har jag läst lite om detta, och vi får se vad som händer.

vi hörs

 

 

Annonser

Fredag Lets Dance

Publicerat 6 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

SÅNG OCH GLÄDJE VORE NÅT FÖR MEJ 

 

För att vakna till så behöver jag mitt cappuccino och sitta i soffan och vakna till. Jag är ju numera så morgontrött sen vänta att klockan blir åtta.

 

Jag älskar musik och lyssna på dansmusik…….. Thorleifs,  Vikingarna massa dansbands musik gillar jag. Lugna favoriter helt ok även det. Men även Elvis älskar jag han har så fin röst när han sjunger.  I dag är det ju fredag och snart helg igen och ja är ensam hemma men musiken finns ju här. Men när jag inte mått bra så orkar men inte ens lyssna på musik, synd.

Min granne har varit här och lämnat mig massa färska jordgubbar så gott. 

Jag älskar jordgubbar och grädde gärna göra en gräddtårta med jordgubbar.  Så snällt att tänka på mej och köpa jordgubbar till mej. ❤  Snart kommer sommaren och jag vill ha jordgubbar på balkongen så man bara kan plocka dom.  Även månadsmultron vill ja ha där. 

I dag ska jag ringa vårdcentralen igen för att få mitt recept jag inte fick igenom i går. Jag måste ju ha mera penicillin och fan vad det verkar svårt att få. Måste hänga på låset för det är fredag och denna läkare jobbar bara förmiddag. Har ringt men inget svar alls skitjobbigt att söka folk man inte får tag i. Lite trött är jag ändå och har lite jobbigt att andas fortfarande. Ja vad händer jo jag går ut i köke tar ett glas vatten telefonen ringer ja skyndar mej i och svara men hann inte. Vem var det jo läkaren som jag väntat ska ringa, och jag ringer tillbaka fungerar inte alls. Och inte ringer han en gång till skit ja missade jag som väntat hela dagen på detta samtal.

 

HERBALIFE dax för att ta sin dricka 

Jag har ju börjat att ta det för att känna mig piggare och se om det blir ett bra resultat.

Tänker inte ens gå utanför dörren idag,,,,,,,, vill bara vara hemma och utan att göra nåt hemma.  Ta det lugnt och få andas lugnt men jobbigt.  Jag väntar inget besök och yngsta sonen är ju i Kroatsien med sitt jobb.  Samt äldsta sonen han bor ju i Vänersborg och är en stressad man nu för tiden. 

LET´S DANCE 

Men i kväll är det Let´s Dance jag bara älskar det programmet riktigt bra underhållning. Jag ska se  om jag har nåt godis att äta och jag hittade en flaska mousserande vin. Jag har fått i present men jag har ju ätit penicillin så länge och varit dålig att jag inte ens vågat att smaka på det. Kanske ska jag slå till i kväll och smaka på nåt glas med det wow vore gott eller hur. 

Få se vilket glas jag ska dricka ur kan ju välja wow lyxigt att äntligen få ett glas mousserande vin. Denna flaska kostar 75 kronor såg jag på systembolagets sida. 

Ja sen får vi se jag har ju jordgubbar kvar sen i går och en liten rulltårta som jag kan göra en bakelse av. 

När jag sen är gladare hahaha än vanligt så kanske jag kan blåsa bubblor med hjärtan ❤ ❤ ❤ 

Nu har jag gjort jordgubbsbakelse med rulltårta och sen grädde och jordgubbar wow så gott. Räcker till Let´s Dance i kväll oxå.  Jag får se vad jag ska äta lite senare.

Fick i natt sms av min yngsta son som frågade hur jag mådde så gulligt fast han är på konferens med sitt jobb i Kroatsien. Min äldsta son ringde i går kväll och han var trött det är alltid jobbigt att börja nytt jobb och lära sig allt. Och mest jobbigt innan pengarna börja rulla in, då börjar det roliga. Det kan ju vara lite påfrestande att vara säljare innan ens order rullar in sen går det som en dans. 

Men jag somnade tidigt så himla trött såg ju Let´s Dance samt Finaste familjen så klart.

Sen somnade jag gott. 

GOD NATT FINA DRÖMMAR

 

 

 

 

 

 

 

Torsdag igen

Publicerat 4 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

GOD MORGON 

 

I går somnade jag redan vid niotiden men jag var så trött, och behövde sova. Samt jag har sovit så gott i natt härligt.  Jag vaknade däremot i morse redan vid halv sju och tog mej in i badrummet duschade och sen var det cappuccino som gällde. Innan jag drack mitt cappuccino så rengjorde jag mitt bensår, vilket ser bättre ut. Så skönt för jag har varit så himla ledsen för mitt bensår. Men jag hoppas det blir helt bra nu innan sommaren. 

I dag ska min granne komma hit igen det är några papper han vill ha hjälp med. Så vi får se om jag kan få honom att skjutsa mej till ÖB dom har en äggklocka för 20 kronor.    Jag har blivit medlem i ÖB då får man bättre priser och det låter ju spännande. Men vi får se äggklocka vore fint att ha. 

Jag trodde min äldsta son och hans fästmö och mina barnbarn skulle komma hit i påsk, men dom vill inte komma för än i maj månad när det är varmare. Men det gör inget bara jag har mat och nåt att dricka så klarar jag mig väldigt bra. Det brukar ju även vara bra på tv. 

HERBALIFE TIME I JUICE PÅ MORGONEN NU 

Jag har även tagit mitt Herbalife i juice idag så nu får vi se vad som händer, spännande. 

Jag ska bara ta det lugnt idag och har ringt till vårdcentralen för att få mera penicillin för mitt ben. Detta penicillin hjälpte mitt ben det läker inifrån.  Men vi får se om dom fattar att dom ska ge mej det. Bara att avvakta men hoppas jag kan få det idag.  Men om ja ringer vid åtta tiden så har dom tid på sig att fixa detta.  Självklart fixade dom inte mitt penicillin men jag ringer läkaren i morgon måste ha det så mitt ben läker färdigt. 

I går slog jag till jag hittade EMSER TABLETTER i en liten ask 25 gram och jag sa jag tar den. Vet ni vad den lilla lilla tablettasken kostade 12 kronor mindre än vanliga tablettaskar är den. För många år sedan älskade jag Emser tabletter.  Otroligt på Maxi kostar tablettaskarna runt 5 kronor styck.

Fick skjuts till Rusta där fanns toapapper Lambi 12 pack för bara 29.90 jag tog tre stycken för det mjukt och bra papper och jätte billigt. Det blev en snabbis in där och dom har gjort om så jag måste gå runt hela affären innan jag kunde köpa mitt toapapper 36 rullar för 90 kronor.

Så hittade jag dessa skor i min storlek 39 men dom är rosa och när jag fotade dom här nu blev dom lila fattar ingenting men det gör inget dom kostade bara 20 kronor och jag fick dom av min granne för nu har jag handlat färdigt med mina pengar har ingen kvar alls. 

Jag tyckte dom var fina och billigt och bra för mej. Men trött när jag kom hem för jag  har jobbigt att andas idag, jätte jobbigt. 

Nu ska jag sova en stund och senare kommer min granne tror jag vi ska fylla i massa papper och jag hjälper gärna till.

 

 

 

VÅRDCENTRALEN

Publicerat 3 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

ONSDAG VÅRDCENTRALEN 

 

God Middag vilken dag…… usch

Vaknade vid åtta tiden och hade fått sms av yngsta sonen att han var vid T-centralen. Han skulle ju flyga med jobbet till Kroatsien idag. Han som jag är rädd att flyga och fick sen sms med foto på hotellrummet jätte fint dom var visst 30 stycken jobbarkompisar som åkte. Spännande det är roligt att jobbet bjuder på detta. 

Själv får jag besök av grannen och hjälper till att ringa några samtal, för att kolla så allt är rätt.  Vilket det gjorde härligt och sen var grannen snäll och skjutsade mej till vårdcentralen i Ronna. Han skulle till sin mamma och pappa där så jag fick skjuts dit. 

Jag glider in på vårdcentralen för att gå till kassan, men vad händer. Dom säger som förra veckan att jag har ingen tid bokad i dag hos syster. Utan det var i går, dom ljuger för mej rätt i mitt ansikte. Nu har jag ju blivit bättre och ingen svullna fötter så jag känner att jag kan explodera vilket jag gör så klart. Jag säger att jag vet vad jag bokat och att detta är ju sista dagen syster Gabi jobbar. Nej säger dom till mej det var i går. Men jag säger att jag skriver in direkt i min kalender när jag bokar tid. Dom säger gå till receptionen där bort det är hon som bokat dej.  Jag går till denna kvinna och säger att vad har du gjort bokat mej fel. Hon vet inte vad hon ska säja och jag blir skitarg samt jätte ledsen. Hur tänker dom att jag är en pensionär som inte vet vad jag gör???????

Frågar direkt om Pär jobbar han som är läkare och äger vårdcentralen.  När jag går till hans rum och knackar på så får jag komma in.  Arg andfådd och berättar vad dom håller på med plötsligt så  kommer kvinnan från receptionen  in och försöker förklara. Jag säger det stämmer inte.  Det var ju samma förra veckan när jag ringde och syster skulle ringa mej men i stället på eftermiddagen så ringer en läkare. Konstigt förklarade att det var syster jag ville prata med och han säger direkt att han säger till henne att ringa.  Men men men inte ringde nån syster till mej inte. Jag berättar även för läkaren Pär att när det rann var från mitt sår ville inte dom hjälpa mej och sa att ingen där kunde hjälpa mej.  Men hon som sa det var ju hon som lade om mitt sår dagarna före.  Så jag blev arg och sa att då får jag åka till akuten och berätta att ni vill inte hjälpa mej.  Vilket jag gjorde och dom på akuten kunde inte fatta att dom på vårdcentralen inte ville hjälpa mej lägga om mitt sår på benet.  Nu fick läkaren vet vad som händer på hans vårdcentral viktigt för att kunna ändra det.

Så till slut får jag hjälp av en distriktssköterska, då finns ju folk på vårdcentralen som kan hjälpa mej.  Herre gud hon vill boka in mej första om en vecka igen, fattar dom ingenting om mitt bensår som ska läggas om ofta.  Jag säger skicka med mej omläggning hem och sånt man tvättar rent med. För läkaren hade sagt att jag kunde få med mej hem så jag kunde fixa mitt bensår. 

Ringer till min granne och han kommer och hämtar mej och skjutsar mej hem igen. Så himla trött och när jag kommer hem tar jag ett glas fruktsoppa och sen slocknar jag på soffan så trött. 

Så nu ska jag sova tidigt så trött…….

I kväll tog jag mitt första Herbalife nu får vi se vad som händer tog det i juice. Proteinet ska vara bra även för mina ben. 

GOD NATT SOV GOTT NU SKA JAG SOVA SÅ HIMLA TRÖTT ❤ 

 

HERBALIFE

Publicerat 3 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

HERBALIFE 

Jag har ju varit med i Herbalife i många år minst  10 år och jag har ätit detta men jag blev sjuk och då orkar man inte med allt så då stanna det av.

Nu har jag fått en present jag har fått   HERBALIFE   formela 1 och   formela 3  för att se om det kan hjälpa mej och blir lite bättre. 

En god och hälsosam måltid med en utmärkt balans av högkvalitativt protein från mjölk och soja, essentiella mikronäringsämnen och tillsatta ört- och växtextrakt.

VIKTIGA FÖRDELAR

 • F1-shakes har hjälpt människor världen över att nå sina viktkontrollmål. Du kan nå ditt i dag!
 • Uppbackad av forskning! Kliniska studier visar att ett dagligt intag av måltidsersättningshakes som en del av en kaloribegränsad kost är ett effektivt sätt för att kontrollera vikten i kombination med måttlig motion.
 • Kalorikontrollerad: 220 kcal per portion
 • Formula 1-shakes är rika på protein från soja och mjölk (18 g per portion) och ett bra alternativ om du vill bygga upp mager muskelmassa med hjälp av motion.
 • En snabblagad F1-shake är ett praktiskt och hälsosamt alternativ till en frukost, lunch eller middag med högt kaloriinnehåll.
 • Sojaprotein: ett komplett protein som innehåller alla essentiella aminosyror.
 • Innehåller även essentiella vitaminer och mineraler.
 • Finns i sex goda smaker och även i en annan variant: F1 Free From – helt utan laktos, soja och gluten när den tillagas enligt instruktionerna – lämplig för vegetarianer.

HUR KAN DEN HJÄLPA DIG / MEJ ?

När du försöker kontrollera vikten är det viktigt att ha ett näringsmässigt balanserat kostintag.  En hälsosam måltid som Formula 1  hjälper dig att hålla kaloriintaget nere samtidigt som du får i dig essentiella vitaminer och mineraler tillsammans med kolhydrater och protein.

 

ANVÄNDNING

Njut av Formula 1-shakes varje dag som ett hälsosammare måltidsalternativ. Blanda två matskedar pulver (26 gram) med 2,5 dl mellanmjölk.

 • Vid viktkontroll: ersätt två måltider om dagen med den här läckra shaken och ät en näringsmässigt balanserad måltid.
 • För ett hälsosammare näringsintag: ersätt en måltid om dagen med en Formula 1-shake och ät två näringsmässigt balanserade måltider.

#0141 Vanilj                min favorit
#0142 Choklad 
#1171 Cappuccino
#0143 Jordgubb
#0144 Tropisk frukt
#0146 Cookies & Cream

F1 New Generation
18 g protein per portion , 4 g fibrer per portion 25 vitaminer och mineraler. Endast 222 kcal/portion. Glutenfri. Veganska ingredienser. Naturliga färg- och aromämnen.

#4462 Banana Cream
#4464 Spiced Apple
#4465 Caffe Latte
#4471 Mint & Chocolate

Formula 3  Personligt proteinpulver är en rik källa till soja- och vassleprotein som kan hjälpa till att bygga upp mager muskelmassa och bibehålla en sund benstomme.

VIKTIGA FÖRDELAR

Formula 3 är ett enkelt sätt att skräddarsy proteinintaget för att passa viktkontrollen eller motionsbehoven.

 • Rik på soja- och vassleprotein som hjälper till att bygga upp mager muskelmassa och bibehålla en sund benstomme.
 • 5 g per portion.

HUR KAN DEN HJÄLPA DIG  /  MEJ ?

Protein som kommer från soja och mejerivaror kallas ”komplett” protein eftersom de har den balans av de essentiella aminosyror (eller byggstenar) som krävs för musklernas uppbyggnad och tillväxt.
Kroppen behöver 1 g protein per kg kroppsvikt.

ANVÄNDNING

En struken matsked pulver (6 g) ger 5 g protein. Ta en till fyra portioner om dagen. Formula 3 kan röras ned i din  Herbalife  Formula 1-shake eller andra livsmedel som såser och soppor.

#0242 Formula 3 Personligt proteinpulver

Så nu får vi se om ett tag vad som händer med mej när jag börjat med Herbalife igen. 
Vi ses och hörs vidare 

 

en ny dag nu

Publicerat 3 april, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

GO MORGON

 

Vilken morgon och dag…… oj oj oj 

Jag sov hela lördagen så himla trött och orkade ingenting alls. Jag lagade ingen mat och jag åt lite lite smörgås lite svårt att svälja.  Men jag behövde nog sova ordentligt för i veckan har jag inte sovit så himla bra. Är det sånt som kommer med åldern kanske oj oj oj.  Eller för att jag känner mig sjuk och aldrig blir bra.

Vet inte kanske men jag är lite trött fortfarande men försökt att äta lite fast jag har ont i matstrupen. Ni ska veta att vid fyra tiden i morse så försökte jag laga mat när jag inte kunde sova.  Jag hade fått några kycklingbitar från Kronfågel och man skulle bara steka dom några minuter. Jag stekte dom längre och jag gjorde brunsås och fixa några skalade potatisar från en konservburk bara att lägga i såsen.  Jag var ju just då lite hungrig.  Men när det var klart var kycklingen så hård att en bit fastnade i matstrupen herre gud vad gör jag tänkte jag.  Vill ju inte åka till sjukhuset igen för detta och alla mina grannar och familj sover, vill inte väcka dom alls.  Men jag försökte hosta upp denna bit som satt fast, men det gick inte fick bara upp slem. Men såg att jag hade mera kortisontabletter hemma som jag en gång fick på akuten på Huddinge när jag kom in för samma sak.  Jag skulle äta dom i fem dagar men jag hade några tog fem stycken och efter nån timma släppt det och biten åkte ner igen genom matstrupen.  Så glad så lycklig blev jag wow jag överlevde denna gången med vilken tur. 

Efter allt detta gick jag till soffan och lade mig sova behövde verkligen det. Helt slut av allt detta och ingen att prata med, vill inte väcka någon mitt i natten och så får dom panik. Så är tom är inte min soffa nu massa papper och kuddar och täcken har jag där hemtrevligt.  Jag har varit så trött sista dagarna och jag vet inte om det är medicinerna eller om jag bara är trött för att jag har svårt att sova. 

I dag har jag sovit ganska mycket sen kom mina grannar och jag hjälpte dom med lite svenska och lite papper som skulle fyllas i.  Efter det så hjälpte dom mej att kasta massa stora kartonger och papper som jag hade i hallen.  Senare i kväll tittade min yngsta son förbi han hade haft det lite körigt i helgen, det är mycket nu. Han fråga om han fick komma med sin tvättpåse för på onsdag åker han med sitt jobb till Kroatsien.  Spännande vem vill inte åka någonstans jag vill men ……

Så nu ska jag sova igen tog en lite kopp cappuccino och men macka med Messmör på så himla gott. Har alltid älskat Messmör enormt gott på smörgås.  Måste äta nåt i morgon och kollat i min frys…. hittade isterband där och jag har ju potatis färdigskalad på burk kan ju vara gott och lätt att äta för mig hoppas jag verkligen. Nej det var inte alls gott usch.

SÖNDAG 

I dag hittade jag lite ramar så jag tänker göra två hyllor med fotoramar som betyder massa för mej. En ovanför tvn och en bakom soffan där jag kan ställa massa fotoramar med foto jag älskar och som har stor betydelse för mej.  Nu ska det ju vara en lång hylla där man placerar alla dessa foton. Jag har börjat med lite av dessa foton men jag måste göra flera så det blir alla jag vill ha. 

Jag har ju börjat med att göra sån långt innan detta blev populärt, för jag har ju alla foton i hallen på båda sidor. Dom betyder mycket för mej och trevligt att se när man går från sovrummet till köket eller stora rummet.  Ingen post inga brev tråkigt eller hur, måndagar får man ju reklam bara.

Jag har även bäddat rent i sängen med presenten jag fått,  jätte jobbigt för jag har dubbeltäcke och dubbellakan brukar få hjälp med det men orkade inte vänta på det. Fick i present ett dubbelpåslakan från Jysk det var tydligen rea där och ett dubbellakan som detta kostade endast 235 kronor jätte billigt och fin kvalitet, blev jätte fint så jag ville ju ha det så fort som möjligt.

Varit på apoteket men det sket sig, fanns inget som jag kunde slå om mitt sår. Alla kompresser med omslag var för små, konstigt att dom inte har alla storlekar hemma, hur tänker dom nu? 

Ni får ha det så bra så länge

Torsdag / Fredag

Publicerat 29 mars, 2019 av mellasweden
by mellasweden ©2019

 

GOD MORGON VÄRLDEN

 

TORSDAG MORGON

Vaknade i morse redan vid 06.30 men låg kvar i sängen till 07.00 och drog mej. Kollade på min mobil som håller på att gå sönder och lever ett eget liv. Inte nog med det min data lever ett helt annat liv och även den håller på att gå sönder helt. Detta vore stor katastrof för mej det är mitt liv med datan. Jag har ju den som min närmaste vän/väninna och jag får ju all info från den vad som händer. Jag kan beställa min mat och jag kan betala mina räkningar kontakta mina barn och nära vänner. Men jag har alltid fått en begagnad data så det är inte så konstigt att dom säger upp sig emellanåt.  Samt alltid en begagnad mobiltelefon, tänk att få en helt ny som ingen haft. Behöver ju inte vara den senaste modellen men Iphone är helt ok tycker jag. Samsung är oxå ok.

Samt få all info om vad jag vill veta om mina mediciner och mina närmaste vänner och familj. Önskar verkligen att min mamma hade fått uppleva detta och fått lära sig det. Detta hade hon gillat hon var smart och duktig och vältalig samt en duktig säljare. Jag har inte gjort så himla mycket idag. 

Men  jag har haft lite svårt att få ner mat i min matstrupe, läkaren sa att det alltid kommer att fastna mat i den. Och han knäppskallen sa : du kan bara äta soppor….. Är han dum eller??? Det tänker jag verkligen inte göra för jag älskar kött av alla slag och jag kommer inte sluta med det om jag så ska krossa mala ner det så ska jag äta det till jag dörr.  Kollat lite på tv i kväll bara och hängt i min soffa sen var det dax att sova igen. 

FREDAG NATT KAN INTE SOVA

I natt när jag inte kunde sova har jag messat på Viber med Sonja det är skoj att vi fått tillbaka den nära kontakten igen.  Att hon äntligen fått en egen mobil så man kan nå henne och vi skickar foton och vi berättar vad som händer. Jag i Sverige och hon i New York och fort går det att skicka foton och smsa.  Hon har så fint hemma lite antikt och massa änglar och äldre saker.

Medans jag har det lättvindigt med vita bokhyllor och ljusa moderna Ikea möbler. Vita möbler samlar inte så mycket damm och jag behöver det för att det lätt kan torkas av helt. Mina gardiner som går åt lila hållet i sommar ganska fint men täcker nog inte solen när den kommer att lysa varje eftermiddag. 

Har gjort om i höga hyllan till höger och den syns inte för dörren till rummet täcker den. 

Bakom dörren och väskan som hänger där finns nu mousserande vinflaskorna jag fått i present samt några öl och min fina väska jag fått av mina grannar samt boken jag fått av min gamla kollokompis Gunilla. Samt boken om mej som jag fått i julklapp av yngsta sonen.  När dörren är  öppen till stora rummet så ser man inte alls denna gömda hylla perfekt. 

Jag går upp och sätter på  cappuccino redan vi 02 tiden och sen på med tvn och datan så klart.  Klockan är ju 06.34 och alla sover som jag känner men endast jag är vaken. Nu dax för min penicillin och sen Kolmedicinen samt dom andra medicinerna. Jobbigt allt detta med medicinerna och att inte få känna sig frisk. 

Nu kan jag släcka lampan för nu är det ljust ute och snart börjar grannarna gå till jobbet, men som pensionär och sjuk är jag bara hemma och tar mej mellan akuten och sjukhuset läkare och vårdcentralen samt apoteket så klart. 

Koka potatis kom ut försent när vattnet nästan var slut. Jag brukar alltid vara i köket när jag kokar mat och potatis men inte idag när någon ringde blev det fel…..

Ja skulle koka potatis och hade timern på men…… vad hände nån ringde och ja glömde potatisen.  Jäklar oj oj oj mina potatis koka torrt och min fina kastrull svart men halva potatisen blev svart och andra halvan kunde man äta godis. Med kalvsylta och rödbetor som jag krossade och då kunde jag försiktigt äta dom.

Ledsnade på att vänta på VÅRDCENTRALEN ibland strular dom där. 

Jag tog färdtjänsten in till stan centrum i Södertälje så klart, varför jo min plånbok har gått sönder och är trasig och jag måste ju fixa en ny.  jag har för första gången på över 6 år investerat i en lite svart plånbok inte för där finns pengar men ändå.  Jag ska ju ha leg och jag ska ha mina sjukresekort samt mitt färdtjänstkort och några kort till man behöver Ica Maxi bland annat.  Min plånbok var trasig och väl använd i över 6 år haft den sen jag blev sjuk.  Så i dag var dagen  att investera i en plånbok,  oj oj oj det tog djupt i min pengapung. Liten svart plånbok som jag gillar tar ingen plats och man kan ha den i nån innerficka.  Jag började med att gå över till Åhlens där jag alltid köpt mina plånböcker i alla år. Jag frågar en expedit var dom har plånböcker, hon tittar inte ens på mej och säger vi har inte det längre.  Ja ha tänker jag som expedit idag behöver man inte ens titta på kunden som frågar utan bara svarar otrevligt och gör nåt annat.  Otroligt. 

Jag kommer på att bredvid SEB så finns väskaffären  ACCENT, jag går flåsande in där. Blir ju så andfådd när jag går och anstränger mej.  Kommer in i affären och direkt finns en jätte gullig expedit där som vill hjälpa mej. WOW vilket gulligt och trevligt bemötande jag visar min gamla trasiga plånbok och säger jag önskar mej en ungefär likadan.  Direkt tar hon fram två stycken som nästan är lika som den jag har. 

Det står att denna plånbok har inbyggt RFID blockerande säkerhet vilket förhindrar oberhörig åtkomst till data från betal / kreditkort. 

Självklart köper jag den som har det blockerande säkerhet som jag behöver. Den kostade 349 kronor men om den oxå håller i 6 år så är det helt ok. Men det är ju en investering eller 🙂

Jag ska  till vårdcentralen  för omläggning för mitt ben, men idag fungerade det inte alls.  Syster ringde aldrig upp mej som jag bad när jag ringde VC klockan 08.00 på morgonen som första samtal.  Men klockan 14.00 ringer  en läkare från VC och han säger vad han heter och inget mera? Jag säger att jag ringde i morse och frågade efter syster Gaby och blev lovad hon skulle ringa mej.  Ingen har ringt mej …… aha säger läkaren då ska jag be henne ringa dej direkt.  Eller hur var är hon och samtalet.  Men vi vet alla att fredagar är lite speciella och inte mycket fungerar då.

Men jag tog men ett glas öl och plötsligt svullnade mina fötter upp. Kan dom göra det av öl konstigt jätte konstigt jag är så ledsen. Orkar inte laga nån att äta så ja gör bara en macka med kaviar, leverpastej blandat med grädde och sen grädde och majonnäs sen kokt ägg och lite skinka på får bli middag till mej. Ja vågar inte dricka mera öl ändå var det bara ett glas och länge sen. Kanske bättre med vin för mina nu sista penicillintabletter funkar fast man dricker ett glas öl eller vin. Blev lite ledsen nu så jag får lägga mej på soffan med benen högt och se om det hjälper. 

Nu ska jag lägga mej på soffan med mina svullna fötter jag som varit så himla glad sista dagarna att om varit helt ok. Nu är dom svullna igen usch 

Ha en fin kväll nu stänger ner här……

 

Mitt enastående liv

Bröstcancer, arbetslöshet och livet i största allmänhet

Aculturame

Travels to Tribal Lands and Beyond

Golu lodhi

I upload photos Golu lodhi

Looking for Mr Didriksson

Fru D & Lilla Fleur letar efter nya Herr Didriksson.

Dracul Van Helsing

The Life, Thoughts and Reflections of a Vampire Hunter

Crusty Pie

Big Pictures. Tiny Stories.

Odds and Ends

Bit o' this and a bit o' that

ASSHOLES WATCHING MOVIES

Our opinions don't stink!

stillconfusedbutamusedblog

Photography, Travel and Retirement

Ametrin

Ibland gnistrar det till

THE DREAM MAKER

Poem and motivational stories

KAMILLAS KAMERA -

Mitt liv och Mina dagar genom kameran

Filmtittarna

För dig som älskar film och TV

tiffanylanehandmade

Handmade. Rustic. Food. Life.

Jean Lee's World

Author of Young Adult Fantasy

The Helsingian Pathfinder

the inward path is the way ahead

BRUMĂREL | Iosif Trif Photo & Text Archive

Iosif`s blog about culture, current affairs and æsthetics

Consider Faith: A Blog on Christian Social Justice

A blog on Social Justice from the Christian Perspective

Truly Madly Ordinary

Stories From The Heart.Emotions,and adventures of an Italian woman in Ireland

The Jaguar

And its Allies

%d bloggare gillar detta: