IQoro

Publicerat 25 april, 2020 av mellasweden
by mellasweden ©2020

 

IQORO SOM JAG KÄMPAT FÖR ATT FÅ SOM HJÄLPMEDEL 

 

 

Vad är IQoro?

IQoro är ett neuromuskulärt träningsredskap som behandlar grundorsaken till exempelvis reflux, halsbränna, snarkning och sväljsvårigheter. 90 sekunders träning per dag ger bevisad effekt.  Genom träningen med IQoro stärker du muskulatur som du normalt sett inte kan nå enbart av egen vilja. Instruktionerna att aktivera dessa muskler måste nämligen gå via signaler upp och ned från hjärnan. Träningen gör att du förbättrar och återfår kontrollen över olika funktioner.

Du tränar på egen hand, det är enkelt att komma igång och det finns inga bieffekter.


LÄTT ATT ANVÄNDA

90 SEKUNDERS TRÄNING PER DAG

VETENSKAPLIGT BEVISAD EFFEKT

Köp din IQoro - munhanteln för neuromuskulär behandling

Träning med IQoro behandlar:

Träning 30 sekunder, 3 gånger dagligen – totalt 90 sekunder per dag – gör det möjligt att stärka muskulatur samt förbättra och återfå kontrollen över olika funktioner beroende på grundorsak till problemen, läs mer här: dysfagi – olika orsakersnarkning, sömnapné, eller förlamning ansikte.

 Se våra filmer – så tränar du

 

Passar alla – kräver ingen utprovning

IQoro passar alla oavsett bett och käke i och med den unika designen.

Produkten finns i två storlekar:

 • Small för barn från ca 1,5 år – 12 år.
 • Large för vuxna från ca 12 år
 • Vetenskapligt bevisad effekt

Över 20 års evidensbaserad forskning ligger bakom utvecklingen av IQoro.

Stroke – förlamning, preoral, oral och faryngeal dysfagi

Behandlingen med IQoro efter stroke, under 5-13 veckor, har en bestående effekt på sväljsvårigheter, förlamning i ansikte och svalg samt kroppshållning. Även du som haft problem i flera år efter en stroke kan bli hjälpt:

 • 97 % av patienterna förbättrar sin sväljförmåga.
 • 71 % normaliserar sin sväljkapacitet.

 Läs mer under Stroke

 Forskning bakom IQoro®

Diafragmabråck – esofageal dysfagi

 • Studierna vid långvariga problem visar på en signifikant förbättring av alla symptom efter 6-8 månaders träning med IQoro.[8, 9]
 • Alla personer som led av reflux i studien förbättrades signifikant (3-stjärnig) efter träning med IQoro.[8]
 • 61 % blir symptomfria – ingen felsväljning längre, ingen klumpkänsla.[9]54 – 73 % symptomfria – övriga symptom.[9]

Då diafragmabråck beror av förslappad muskulatur krävs underhållsträning för att bibehålla effekten.

 Läs mer under diafragmabråck

 Läs mer under Snarkning, sömnapné

Positiv effekt på flera olika funktioner samtidigt

Samma muskler och nervbanor används, men på något olika sätt, för att kunna andas, äta, tala och le. Forskning[6] visar att träning med IQoro® aktivt stimulerar munnen och på så sätt når styrsystemet för sväljningsprocessen, vilken också är tätt kopplat till styrsystemet för de andra kroppsfunktionerna[7] däribland andning, förmågan att forma språkljud (tal)[5], ansiktsmimik[1, 2, 4], tår- och salivproduktion, kroppshållning (postural kontroll)[5], mag- och tarmfunktion m.m. Detta förklarar varför träning med IQoro på ett naturligt sätt kan ha en positiv effekt på flera olika funktioner samtidigt.

 Läs mer under Sväljningsprocessen från mun till mage – när det fungerar och Behandlingsmetoden – därför är IQoro® effektiv.

Text: MYoroface AB

 

Mellangärdesbråck - halsbränna, rethosta och svårt att svälja?

Halsbränna, rethosta och svårt att svälja?

Har du något eller flera av dessa symptom kan det bero på ett diafragmabråck. Andra vanliga symptom är:

Svårigheter att svälja fasta konsistenser t.ex. kyckling, torrt kött, ris eller mjukt torrt bröd.

Sätter i halsen till och från – oftare än normalt.

Sväljsvårigheter – dysfagi, vad är det?

Dysfagi innebär att en person har svårt att äta, tugga, svälja och att transportera födan från munnen ner till magsäcken. Den medicinska termen dysfagi kommer från grekiskan dys, nedsatt funktion eller störning och fagein, som betyder äta [1].

Dysfagi kan förekomma på en eller flera olika nivåer av sväljningsprocessen och delas därefter in i olika typer av dysfagi. Dysfagi kan inträffa när som helst i livet, från spädbarn till ungdomar, medelålders och äldre personer kan drabbas. Här guidar vi dig igenom de olika typerna av dysfagi. Har du sväljsvårigheter är det viktigt att söka vård för att ta reda på orsaken bakom problemen och utesluta sjukdom.

I Sverige insjuknar 1 miljon årligen i dysfagi i olika grad. Därtill beräknas ca 1 miljon personer, som inte fått en optimal eller ingen behandling alls, ha en kvarstående dysfagi sedan tidigare. Totalt skattas ca 2 miljoner personer i Sverige lida av dysfagi. Då kunskapen om dysfagi är låg, är därtill mörkertalet stort. Detta gör dysfagi till ett av de största funktionshindren vi har, men det vi talar allra minst om.

För omgivningen är dysfagi ofta osynligt, men för den drabbade en kamp för livet varje dag. Att dysfagi blir ett stort problem blir inte minst tydligt när en normal person under ett dygn sväljer ca 600 gånger, varav 350 dagtid, 200 under måltid och 50 gånger under sömn [6]. Under fliken ”Dysfagi – Olika orsaker”, beskriver vi mer i detalj vad som händer och om vanliga symptom samt hur du som drabbats kan bli hjälpt.

SVÄJNINGSPROCESSEN   DYSFAGI

Esofageal fas – När tuggan transporteras genom matstrupen, också kallad ”matstrupsfasen”.

Esofageal dysfagi – påverkar matstrupens funktion

Så kallas den sväljproblematik som påverkar matstrupens funktion. Esofageal dysfagi delas vidare in i två undergrupper:

Intermittent esofageal dysfagi – problemen kommer och går

Detta är den vanligaste typen av dysfagi – 1 av 10 personer (ca 1 miljon i Sverige) som i övrigt är friska har diafragmabråck (latinska benämningen hiatus hernia) och orsakar denna typ av dysfagi.[5]

Vanligt är att du med diafragmabråck upplever något av följande symptom, under eller en tid efter sväljning. Problemen kommer och går till en början för att efter en tid dyka upp allt oftare: (Fullständig lista över vanliga symtom visas under diafragmasbråck.)

 

 • Sura uppstötningar, halsbränna, reflux.
 • Rethosta.
 • Klumpkänsla/kramp i hals och eller halsgrop.
 • Stoppkänsla i bröstet.
 • Svårigheter att svälja fasta konsistenser som t.ex. kyckling, torrt kött, ris eller mjukt torrt bröd.
 • Sätter i halsen, sväljer fel oftare än normalt.
 • Tidig mättnadskänsla.
 • Skummig, seg eller riklig saliv som kan vara svår att svälja ner, vilket ofta leder till upprepade behov av att svälja.

Läs mer om Diafragmabråck, vanliga symptom och behandling 

Obs! Om det alltid är svårt att svälja ner en viss storlek på tuggan och du drabbats av upprepade lunginflammationer, läs då även under avsnittet om Achalasia cardiae.

Konstant esofageal dysfagi – ger alltid stopp i bröstet

Vid konstant dysfagi blir det alltid stopp i bröstet vid viss storlek på tuggan som du försöker svälja, vilket kan bero på någon form av förträngning, t.ex. ärrbildning, fickor längs matstrupen eller tumör.

Achalasia cardiae – är en ovanlig typ av konstant esofageal dysfagi, men kan i vissa fall påminna om symptomen för diafragmabråck. Skillnaderna är dock flera t.ex. har en person med Achalasia cardiae konstanta svårigheter att svälja maten, går hastigt ner i vikt, har drabbats av upprepade lunginflammationer, men saknar t.ex. sura uppstötningar eller halsbränna.

 Läs mer om skillnader under Achalasia cardiae.

Misstänks någon form av konstant esofageal dysfagi skall du omgående be om remiss till öron-näs-hals läkare, kirurg eller gastroenterolog.

Faryngeal dysfagi – maten hamnar i luftväg, näsa

Typiskt för denna typ av dysfagi är att maten hamnar fel, i luftvägarna, p.g.a. felsväljning och du får gurglig, oren röst som följd. Detta kan bero på nedsatt känsel och/eller muskelkraft för att fälla ner struplocket över luftstrupen och skydda luftvägen under sväljning. Matrester kan också bli kvar i svalget efter sväljning och senare läcka upp i näsan. Felsväljning kan också bero på en muskulär oförmåga att kunna öppna den övre matstrupsmunnen eller bristande kraft för att transportera tuggan genom svalget till matstrupen.

Orsaker till faryngeal dysfagi

Olika orsaker till denna typ av dysfagi kan vara: Stroke eller annan typ av neurologisk sjukdom som Parkinson, MS, ALS. Faryngeal dysfagi kan också uppstå efter strålskadorpisksnärtskada eller betingade reflexer.

 Läs mer om behandling vid faryngeal dysfagi under: StrokeNeurologiska sjukdomar MS, Parkinson, ALSCancer (strålskador) eller Skada huvud- halsområde (pisksnärtskada).

Försämrad livskvalité – drabbade lider i det tysta

Mat och dryck är nästan alltid involverat när vi umgås med vänner, kollegor på jobbet, affärspartners eller när vi firar högtider. Detta innebär att personer med dysfagi – sväljsvårigheter – många gånger skäms, drar sig undan eller överlag har svårigheter att delta.  Dysfagi, försämrar både läkning och rehabilitering, vilket starkt korrelerar till en förlängd vårdtid, mer komplicerade vårdinsatser, försämrad livskvalitet och ett stort personligt lidande för dig som drabbas och för dem i din närmaste omgivning. Dysfagi uppfyller WHO:s kriterier för handikapp och innebär, för den drabbade, ett dolt fysiskt, psykiskt och socialt lidande.

Text: Mary Hägg, Medicine doktor, Post. Doc. vid Uppsala Universitet, leg. tandläkare, specialiserad inom orofacial medicin, områdesansvarig Tal & Svälj Center, ÖNH, div. operation, Hudiksvalls sjukhus, Region Gävleborg,

i samarbete med MYoroface, december 2015

 

IQoro (kort utdrag)

.Fick jag råda skulle IQoro finnas på vartenda landsting och tandklinik i Sverige. Jag hoppas den kommer ersätta den munskärm som ofta används inom vården idag och ser ut som en napp. Den har inte alls samma djupgående effekt som IQoro, vilket patienter också bekräftar. Med IQoro stimuleras ju hela muskelkedjan på djupet, upp till hjärnan och ner till magen. Behandlingsmetoden är både enkel och lättillgänglig, helt utan biverkningar. Det borde vara allas rätt, även på ålderns höst, att få möjlighet att njuta av en god måltid i samvaro med andra.”

Ella, Strömberg, tandhygenist med 40 år inom tandvården.

 

Detta är ett litet utdrag av allt jag läst om IQORO som jag skulle behöver för att kanske kunna svälja mat igen. 

Nedan finns info för att ni ska kunna kolla vidare om IQORO och få den bästa informationen. Otroligt att dom på sjukhuset och vårdcentralen inte ens visste att detta fanns. Alltså borde information gå ut till alla sjukhus rätt avdelning och till alla vårdcentraler i Sverige. För mej en självklarhet och det ska bli så spännande om jag kan få börja med detta och se om det fungerar. 

Detta har jag läst flera gånger och nu äntligen har min läkare fått och tagit emot denna information. Han hade aldrig hört talas om IQORO och skrev remiss till Huddinge avdelningen där dom vill operera mej för detta. Den läkaren på HS hade heller inte hört talas om IQORO remiss som min läkare från vårdcentralen skickat och remissens svar handlade bara om min KOL. Det var ju min matstrupe vi pratade om den 20 mars inte min KOL. Nu får vi se om min läkare äntligen fixat en IQORO till mej så jag kan kanske återigen få svälja och äta mat. Ännu har jag inte fått något svar om jag får IQoro som hjälpmedel. 

 

https://www.iqoro.com/se/vardgivare/

https://www.iqoro.com/se/forskning/

https://www.iqoro.com/se/svaljsvarigheter/

Ha det själv är jag fullproppad med information om detta och nu är det bara att vänta på vad som ska hända. Försöker att få detta som hjälpmedel för att slippa operation då läkaren inte kan garantera att jag vaknar efter nersövning. Sist hade dom bokat intensiven och respirator för att jag skulle läggas där efter operationen, en förberedelse sa läkaren.

Men vi hörs ska berätta vidare senare

Mella

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Yolanda - "Det här är mitt privata krig"

Att vara annorlunda/att inte passa in i samhällets ramar

Myrhammar

Life is an adventure!

Yelling Rosan Blogi

is award free one

Från andra sidan Potten

Mitt liv som trebarnsmamma i en förort till Minneapolis, MN, USA

rabarberpolisen

Too Old to Rock'n'Roll, Too Young to Die

THE DARK SIDE OF THE MOON...

Minha maneira de ver, falar, ouvir e pensar o mundo... se quiser, venha comigo...

cocinaitaly

comida italiana

Zarysz´s svammel

Allt som rör sig i mitt huvud,intressen och en hel del annat

Rebecca Weidmo Uvell

Uvell Kommunikation

Salem - historia

Min hemsida om hembygdsforskning i Salem socken/kommun

Stockresearch52's Blog

Mind over matter

Socialamedier.me

Sociala 24/7

Spådam Eva Eriksson Göteborg

En av Sveriges mest eftersökta medium

Mitt enastående liv

Bröstcancer, arbetslöshet och livet i största allmänhet

Aculturame

Travels to Tribal Lands and Beyond

Golu lodhi

I upload photos Golu lodhi

Looking for Mr Didriksson

Fru D & Lilla Fleur letar efter nya Herr Didriksson.

Dracul Van Helsing

The Life, Thoughts and Reflections of a Vampire Hunter

Crusty Pie

Big Pictures. Tiny Stories.

Odds and Ends

Bit o' this and a bit o' that

%d bloggare gillar detta: